Naar nieuwsoverzicht
13 september 2023

Investeringstak NIBC gaat zelfstandig verder als Pontex Investment Partners

Den Haag, 13 september 2023 – Onder de naam Pontex Investment Partners gaat het investeringsteam van NIBC zelfstandig verder. Het Pontex team neemt, samen met CommonWealth Investments als grootste investeerder, de bij NIBC opgebouwde portefeuille van dertien minderheidsinvesteringen over. Door het aantrekken van nieuw kapitaal wordt bovendien ruimte gecreëerd voor verdere groei, waarmee Pontex een totale omvang  bereikt van circa 250 miljoen.  Dit betekent bijna een verdubbeling van haar activiteiten.

Als zelfstandige investeringsmaatschappij richt Pontex zich op significante minderheidsbelangen in Nederlandse middelgrote bedrijven. De bestaande investeringsstrategie van nauwe samenwerking met ondernemers, managementteams en medeaandeelhouders gericht op de lange termijn wordt daarmee voortgezet. Pontex biedt ondernemers daarmee niet alleen de mogelijkheid om geld op te halen voor verdere groei en uitbreiding, ze kunnen ook alvast een deel van hun belang verzilveren in een pre-exit, terwijl zij zelf aan het roer van hun eigen bedrijf blijven staan.

Frans van der Harst, één van de van vier partners van Pontex: “We bouwen nadrukkelijk voort op onze succesvolle visie en strategie van de afgelopen jaren en doen dat met hetzelfde team. We blijven ons richten op sterk groeiende middelgrote Nederlandse ondernemingen met ambitieuze en gedreven managementteams die zelf betrokken willen blijven bij de volgende stap van hun onderneming. Met CommonWealth Investments hebben we een ‘cornerstone’ investeerder gevonden met jaren aan ervaring op het gebied van directe en indirecte investeringen in Nederlandse bedrijven. We kunnen onze portefeuille hiermee flink vergroten en profiteren van hun uitgebreide netwerk.”

Guido Geheniau, Directeur bij CommonWealth Investments: “We waren erg onder de indruk van de bestaande portefeuille en de professionaliteit van het team. Dat CommonWealth Investments de verzelfstandiging van Pontex mede mogelijk heeft gemaakt maakt ook trots. Pontex heeft met hun focus op minderheidsdeelnemingen een duidelijke, onderscheidende propositie voor ondernemers. Het is een goede aanvulling op onze brede investeringsstrategie, waar we veel vertrouwen in hebben. Vandaar ook dat we de groei van Pontex blijvend willen ondersteunen.”

Paulus de Wilt, CEO van NIBC: “Met de overdracht aan CommonWealth Investments en het Pontex team bieden we continuïteit voor de 13 bedrijven in de investeringsportefeuille. De eerder aangekondigde verkoop is hiermee afgerond. Voor NIBC is de verkoop een belangrijke mijlpaal in onze strategische herpositionering. Voor Pontex is dit het begin van een nieuw hoofdstuk en verdere zelfstandige groei. We hebben er alle vertrouwen in dat het team hier met hun professionaliteit en toewijding een succes van zal maken.”

Over CommonWealth Investments
CommonWealth Investments is een investeringsmaatschappij opgericht in 1999. Zij investeert namens een aantal families en ondernemers in private equity en vastgoedontwikkeling. Bij CommonWealth geloven we dat echt succes alleen kan worden bereikt door middel van sterke partnerschappen. Daarom werken we nauw samen met de mensen achter de initiatieven waarin we investeren, om ervoor te zorgen dat hun belangen en de onze op één lijn liggen. Door de tijd te nemen om elk individueel project te begrijpen, kunnen we investeringsmogelijkheden creëren die zowel financieel als sociaal verantwoord zijn. Of het nu gaat om co-investeringen in vastgoedontwikkelingsprojecten, investeringen in management buy-outs of buy-ins of samenwerking met private equity managers, we zijn toegewijd aan het opbouwen van relaties waar alle betrokken partijen van kunnen profiteren. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website: www.commonwealth.nl.

Over Pontex Investment Partners
Pontex Investment Partners is een investeerder gespecialiseerd in significante minderheidsbelangen in middelgrote Nederlandse ondernemingen. Met onze investeringen helpen we ondernemers hun groeiambities te realiseren, bijvoorbeeld door het doen van overnames (buy & build), of een deel van hun kapitaal te verzilveren (pre-exit).  Onze ambitie is om samen met de ondernemers de brug te slaan naar de volgende fase. Partnerschap en samenwerking staan daarbij centraal. Tijdens de investeringsperiode fungeren we als bruggenbouwers die ondernemers ondersteunen door het bieden van kennis, kunde en kapitaal, zonder hun rol over te nemen. Het Pontex team bouwt hiermee voort op haar historie en ervaring als voormalig onderdeel van NIBC Bank. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website: www.pontex-ip.nl.

Contact Pontex Investment Partners
Iris Hesselink – Partner
T: +31 (6) 46 71 01 80
E: iris.hesselink@pontex-ip.nl

Frans van der Harst – Partner
T: +31 (6) 20 60 97 26
E: frans.vanderharst@pontex-ip.nl