Naar nieuwsoverzicht
3 mei 2022

Buy-and-Build: Hemink versterkt haar landelijk netwerk en dienstenpakket door de overname van Painting Holland Groep

Hemink, specialist in vastgoedonderhoud en verduurzamingsprojecten neemt branchegenoot Painting Holland Groep uit Zaandam over en versterkt hiermee haar positie als landelijke speler voor vastgoedonderhoud. Naast het 90% belang van Hemink in de onderneming zal ook het huidige management team van de Painting Holland Groep een belang verwerven van 10%, waarmee de directe betrokkenheid en het vertrouwen van het management team in de nieuwe combinatie wordt onderstreept.

Lokale verankering en regionale betrokkenheid – Om klanten op landelijk niveau optimaal van dienst te kunnen zijn en om te kunnen blijven voldoen aan de steeds groter wordende vraag tot het verbeteren en verduurzamen van vastgoed is het noodzakelijk om als bedrijf voldoende schaalgrootte en personeelscapaciteit te hebben. Met de huidige overname van Painting Holland Groep uit Zaandam wordt deze schaalgrootte verder gerealiseerd, waarbij er door de toetreding van het huidige management team voldoende aandacht blijft voor de lokale verankering en huidige bedrijfscultuur. Door voornoemde transactie ontstaat er een combinatie van onderhoudsbedrijven, welke als een soort van “rechte lijn” door Nederland werken vanuit de vestigingen Holten, Nijkerk en Zaandam. Door deze overname en de hiermee gecreëerde geografische spreiding van vestigingen is de lokale zichtbaarheid en betrokkenheid gewaarborgd voor de huidige en toekomstige klanten van de groep.

Uitwisseling van kennis en ervaring – Hemink beschikt, naast haar activiteiten op het gebied van afbouw, planmatig onderhoud en RGS- werkzaamheden al meer dan 10 jaar over specifieke kennis en ervaring op het gebied van het energetisch verduurzamen van vastgoed. Daarnaast beschikt zij over een breed netwerk van landelijk werkende ketenpartners, welke haar in staat stellen om haar ambitie te realiseren om de (sociale) woningvoorraad van Nederland zo kostenefficiënt mogelijk te verduurzamen. Met bovengenoemde overname zal deze specifieke kennis en ervaring ook beschikbaar komen voor de Painting Holland Groep, welke haar zal helpen in haar ambitie om naast professionele onderhoudspartner eveneens versneld door te kunnen groeien tot specialist in het energetisch verduurzamen van vastgoed.

Verbreding activiteiten – Met de overname van de Painting Holland Groep krijgt Hemink eveneens de beschikking over de jarenlange kennis en ervaring van Betonrenovatie Holland, welke gespecialiseerd is in betonrenovatie in de meest brede zin van het woord. Door de overname van de Painting Holland Groep wordt het dienstenpakket van Hemink dus verder verbreed, hetgeen past in haar filosofie om te opereren als full-service vastgoedpartner voor haar opdrachtgevers.

Jan van den Berg, Algemeen Directeur van Hemink: “Beide bedrijven kennen dezelfde achtergrond en historie en sluiten qua activiteiten naadloos op elkaar aan. Door de overname krijgen wij een nog breder klanten- en dienstenpakket in het westen van Nederland en kunnen we onze loyale medewerkers van de nieuwe combinatie beter inzetten. Het is ons doel om onze jarenlange expertise op het gebied van (energetisch) renoveren van vastgoed te introduceren bij de Painting Holland Groep, waarbij wij uiteraard graag gebruik zullen maken van de specifieke expertise van de Painting Holland Groep waaronder bijvoorbeeld haar expertise op het gebied van betonrenovatie”.

Henk Zirschky, DGA van Painting Holland Groep: “Na bijna 40 jaar is er een natuurlijk moment gekomen om het bedrijf over te dragen aan een andere partij. De Painting Holland Groep is klaar voor verdere groei en ontwikkeling, waarbij zij in de komende jaren dankbaar gebruik zal kunnen maken van de reeds bij Hemink aanwezige kennis en ervaring op dit gebied van het energetisch verduurzamen van vastgoed en het werken in RGS verband. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het huidige management team en de directie van Hemink gezamenlijk in staat zijn om dit bedrijf versneld verder te laten groeien en te ontwikkelen. Ik zal de komende maanden nog betrokken blijven bij het bedrijf om de overdracht van activiteiten en relaties zo soepel mogelijk te laten verlopen”.

Over Hemink Groep

Hemink is een landelijk opererende, vooruitstrevende en innovatieve dienstverlener op het gebied van vastgoed verduurzaming, afbouw, onderhoud en verbetering. Met vestigingen in Holten en Nijkerk richt zij zich middels een circulaire projectaanpak en focus op Resultaatgericht Vastgoed Onderhoud op grootschalige en intensieve onderhoudsprojecten. Deze projecten worden veelal gerealiseerd in bewoonde situaties voor woningbouwverenigingen, eigenaren en beheerders van residentieel en commercieel vastgoed, zorg- en onderwijsinstellingen. Hemink is in de jaren ’50 begonnen als schildersbedrijf onder leiding van Henny Hemink. Inmiddels heeft Hemink 250 medewerkers in dienst en is het bedrijf landelijk actief. De afgelopen jaren heeft Hemink haar omzet sterk zien groeien, voornamelijk gedreven door de groei van verduurzamingsprojecten. De omzet van Hemink bedroeg in 2021 ca. EUR 60 miljoen euro.

Over Painting Holland Groep

Painting Holland Groep is in 1984 door Henk Zirschky opgericht als schildersbedrijf maar is inmiddels uitgegroeid tot multidisciplinair totaal renovatie- en onderhoudsbedrijf. Vanuit het kantoor in Zaandam worden de diverse opdrachtgevers bedient, welke zowel bestaan uit commercieel- als uit maatschappelijk vastgoed, waaronder woningcorporaties, kantoorcomplexen, scholen en zorginstellingen. Met passie voor het vak zet de Painting Holland Groep zich in om vastgoed toekomstbestendig te maken voor nu en voor de volgende generaties. Met de kennis van schilder-, beton- en bouwwerkzaamheden en de hoge kwaliteitsnormen die worden nagestreefd is de Painting Holland Groep een vertrouwde partner voor alle onderhouds- en bouwtechnische zaken die zich kunnen voordoen bij bestaand vastgoed. De Painting Holland Groep heeft circa 50 medewerkers in dienst en de omzet over 2021 bedroeg ca. EUR 15 miljoen euro.

Voor meer informatie, bezoek www.paintinghollandgroep.nl  en volg PHG op LinkedIn